นโยบาย
หน้าหลัก > นโยบายในการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน


เว็บไซต์ Tn-game ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

- เว็บไซต์ Tn-game จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่เว็บไซต์ การสั่งซื้อสินค้า หรือ บริการไม่สำเร็จ

- ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

  • กรณีลูกค้าเติมเครดิต ผ่าน true wallet และธนาคารกสิกรไทยที่ จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัญชี true wallet และธนาคารกสิกรไทย ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 4-7 วัน

- กรณีที่ชำระเงินสำเร็จแล้วลูกค้า ได้รับสินค้า หรือ เครดิตแล้ว เว็บไซต์ Tn-game ไม่ดำเนินการยกเลิก คืนเงิน เปลี่ยนแปลง แก้ไข ในกรณีต่างๆ ดังนี้

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในเติมเกมออนไลน์ ซื้อบัตรเติมเงิน ผิดประเภท หรือ เติมเงิน ผิดเครือข่าย

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของลูกค้า

  • กรณีไม่พึงพอใจกับบริการของเว็บไซต์, บุคคล หรือนิติบุคคล อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

- ทางเว็บไซต์ Tn-game จะไม่ดำเนินสินค้า และทำการคืนเงิน เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้ี้

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของลูกค้า

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ที่อาจเกิดขึ้น

- ทางเว็บไซต์ Tn-game ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

- ทางเว็บไซต์ Tn-game ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Tn-game ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ www. tn-games.com